Wyżniany

Wyżniany

Zasadniczym priorytetem działalności Społecznego Komitetu Odbudowy Kościoła P.W. Św. Mikołaja w Wyżnianach działającego w ramach Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza jest uchronienie od całkowitej zagłady jednego z najstarszych zabytków Ukrainy. Katastrofalny stan obiektu wymaga natychmiastowych doraźnych działań zabezpieczających które zostały już podjęte w miarę pozyskiwanych, bardzo skromnych na razie środków finansowych.

Dotyczą one głównie ograniczenia penetrowania do wnętrza wód opadowych które są zasadniczym powodem postępującej destrukcji budynku. Docelowym efektem zamierzonych działań jest kompleksowa rewaloryzacja obiektu i przywrócenie do pełnienia funkcji sakralno-społecznej. Myślą nadrzędną przyświecając ą tym działaniom jest utworzenie na bazie odbudowanego kościoła p.w. św. Mikołaja oraz funkcjonującej w bezpośrednim sąsiedztwie cerkwi greko­katolickiej p.w. św. Jura centrum spotkań (przede wszystkim młodzieży) służącym idei pojednania narodów Polski i Ukrainy.