Wystawę poświęconą ks. Emilianowi Kowczowi otwarto w Kijowie

kowcz.jpg13 maja 2015 r. w Kijowie otwarto wystawę fotografii Hery Artemovej poświęconej o.Emilianowi Kowczowi zorganizowanej przez Instytut Polski w Kijowie.

Seria czarno-białych zdjęć, autorstwa Hery Artemovej została zrobiona w 2014 roku w Muzeum na Majdanku i była prezentowana po raz pierwszy. Fotografka tak opisuje swoje prace: „Zdjęcia prezentowane na wystawie, są dokumentalne, a zarazem i metaforyczne. Z jednej strony, odzwierciedlają one nieludzkość obozu koncentracyjnego. Z drugiej zaś – stanowią podwójną metaforę: światło fizyczne – jako ostatnie ogniwo łączące ze światem zewnętrznym; światło duchowe – jako ostatnia latarnia morska w niekończącej się ciemności piekła”.

Podczas otwarcia zaprezentowano też film dokumentalny „Proboszcz Majdanka” reż. Grzegorz Linkowski z udziałem ks. Stefana Batrucha, który aktywnie angażuje się w działalność społeczną, organizuje projekty transgraniczne, działa na rzecz zbliżenia polsko-ukraińskiego, bada życie ks.Emiliana Kowcza i promuje jego duchowe dziedzictwo.

14 maja odbyła się dyskusja „Więzień obozu na Majdanku ks. Emilian Kowcz. Przeciwstawianie się złu w czasach pokoju i wojny. Rola każdej osoby i osobista odpowiedzialność” z udziałem ks. Stefana Batrucha; Wołodymyra Wiatrowycza, szef ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej; Dmytra Pozhodzhuka dziennikarza, burmistrza wsi Kosmacz; Romana Kabaczija, historyka i dziennikarza.

Album zdjęć z wystawy >>

ks.Emilian Kowcz – ksiądz Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, który służył w Peremyszlanach i zakończył swoją misję na Majdanku. W czasie okupacji niemieckiej, próbując ratować Żydów przed zagładą, chrzcił ich i wydawał im metryki chrztu, mimo zakazu władz okupacyjnych. Według różnych źródeł, w ten sposób ochrzcił od 600 do 2000 osób. Za to Gestapo zajęło ukraińskim księdzem, najpierw trafił do więzienia we Lwowie na ul. Łąckiego, a w sierpniu 1943 roku został wysłany do obozu zagłady na Majdanku, który znajdował się w pobliżu Lublina, w Polsce. Ksiądz dobrowolnie odmówił prób uwolnienia go z obozu, i do ostatniego swojego dnia pełnił posługę i misję duszpasterską wśród więźniów należących do różnych narodowości i religii. Ksiądz Emilian Kowcz zmarł w marcu 1944 roku.

Gera Artemova – ukraińska fotografka, członkini UPHA (Ukraińska Alternatywa fotograficzna), członek Niezależnego Związku Zawodowego mediów na Ukrainie. Zajmuje się fotografią dokumentalną i artystyczną. Jej zdjęcia publikowane są w czasopismach międzynarodowych. Uczestniczka wystaw zbiorowych i projekcji multimedialnych na Ukrainie i za granicą. Jej wystawa indywidualna odbyła się w Kijowie w Muzeum Iwana Honczara. Finalista krajowych i międzynarodowych konkursów fotograficznych.

Za materiałem Instytutu Polskiego w Kijowie