Wymiana Młodzieżowa „Największe granice są w głowie”

Polsko-ukraiński projekt został zrealizowany przez Fundację Kultury Duchowej Pogranicza z organizacją młodzieżową ”Akademia Ukraińskiej Młodzieży”.

Tematem projektu była historia. W ramach projektu odbyły się warsztaty: historyczne, genealogiczne, archeologiczne, fotograficzne i td. Wiedza, którą uzyskaliśmy pomogła nam w odnalezieniu podobieństw, wspólnych punktów w historii, przykładów współpracy międzynarodowej, podobieństwa związanego z tradycją czy mentalnością.

Niezmiernie ważnym było w trakcie wymiany podjęcie tematu różnic w obrębie biorących udział w projekcie narodowości.

Każdy z uczestników zobowiązany był przygotować przed przyjazdem swoje drzewo genealogiczne, które pozwoliło nam przeczytać korzenie każdego z uczestników. Takie badanie odkryło nam ”tajemnicę” pochodzenia, co pomogło nam wyjaśnić pochodzenie niektórych zwyczajów rodzinnych. Część osób już na etapie przygotowawczym odkryło dla siebie to, że w rodzinie było pomieszanie różnych kultur i religii. Takie proste zadanie pozwoliło zrozumieć, że praktycznie każdy człowiek ma w sobie mieszankę kultur, religii i nawet narodowości.

Miejsce, które wybraliśmy dla projektu było nie przypadkowe. Historia wsi Korczmin pozwała jak najbardziej skupić się na historiach rodzin, które zostały podzielone granicą między dwóch krajów. Cmentarz, który znajduje się na terenie wsi był idealnym obiektem dla badania.

Stworzenie drzew genealogicznych jest ściśle związane z wyszukiwaniem informacji o przodkach. Granica w tej chwile jest wielką barierą w takim badaniu. Dlatego opracowanie danych z cmentarzy pogranicznych, ich inwentaryzacja jest podstawą dla badań, jakie mogą dostarczyć dane, brakujące dla gruntownego badania swoich korzeni.

Projekt był finansowany przez Narodową Agencję Programu Komisji Europejskiej „Młodzież w działaniu”.