Wspólna msza św. w kościele św. Mikołaja w Wyżnianach

6 grudnia 2015 roku, w Mikołajki odbyło się wspólne nabożeństwo w kościele św. Mikołaja w Wyżnianach.

Była to trzecia msza święta w tym kościele w ciągu ostatnich 70 lat i pierwsza tego rodzaju. Wyjątkowość wydarzenia polegała mianowicie na koncelebracji liturgii św. Jana Chryzostoma w języku polskim z udziałem duchowieństwa rzymsko- i greckokatolickiego: ks. ks. Wołodymyra Sawczyńskiego, Petra Smolki, Stefana Batrucha i innych. Nabożeństwo uświetnił występ chórów z Polski i Ukrainy.

Oprócz miejscowych parafian w liturgii wzięli udział pielgrzymi z Polski, mieszkańcy okolicznych wsi oraz goście ze Lwowa i całego obwodu.

Obecni byli także członkowie Komitetu Odbudowy Kościoła św. Mikołaja w Wyżnianach prof. prof. Sylwester Porowski i Mykoła Bewz.

Po zakończeniu mszy świętej można było wysłuchać krótkiego koncertu Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” oraz młodzieżowego zespołu z Gimnazjum im. bł. Klemensa Szeptyckiego we Lwowie.

Podsumowaniem uroczystości były wspólny poczęstunek oraz podpisanie memorandum dotyczącego współpracy i przekazania kościoła Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza w celu jego ochrony i odrestaurowania.

 

Z poważaniem

Kierownik Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza o. Ukraina

Ihor Mojsejenko

 

DSC_0072DSC_0123DSC_0117DSC_0155