Wójt gminy Wola Uhruska widzi swoją gminę za 10 lat z przejściem granicznym w Zbereżu

Wójt gminy Wola Uhruska widzi swoją gminę za 10 lat z przejściem granicznym w Zbereżu

Podczas Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa – 2013 w Zbereżu-Adamczykach spotkaliśmy się z osobą, która jest jednym z organizatorów tego wydarzenia, a także gorącym orędownikiem rozwoju współpracy Polsko-Ukraińskiej. Jest to wójt gminy Wola Uhruska (w której to znajduje się miejscowość Zbereże) pan Jan Łukasik. rozmawialiśmy o EDD oraz o przyszłości przygranicznej gminy. 

 – Jakie jest znaczenie Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa dla Pana gminy?

J.Ł.: Bardzo duże. Organizujemy tę imprezę od 4 lat. A celem głównym tej imprezy jest prezentacja naszych możliwości, walorów przyrodniczych, turystycznych, jak również zabieganie o to aby na trwałe to przejście graniczne Zbereże-Adamczyki zagościło na naszym terenie. Liczymy na to, że dzięki tym EDD uda nam się zaproponować jakieś wspólne projekty z gminą po stronie ukraińskiej.  A myślę tu o programie Polska-Białoruś-Ukraina, o jego drugiej edycji. Co prawda, nie udało nam się w poprzedniej edycji skorzystać ze środków tego programu, ale wszystko przed nami. Sądzę, ze w przyszłości uda nam się to zrealizować.

J.Ł:Także Dni Dobrosąsiedztwa z każdym rokiem rozwijają się coraz bardziej. Cieszą się co raz  większym powodzeniem, więcej turystów, osób z zewnątrz, odwiedzą nas. Jest to świetna promocja naszej gminy i turystyki na terenie naszej gminy.

 – Według informacji Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie gmina Wola Uhruska zajęła pierwsze miejsce wśród gmin Lubelszczyzny, która uzyskała największe wsparcie ze środków europejskich.

J.Ł: Sam byłem zaskoczony, że jesteśmy na 1 miejscu. Wiedziałem, ze jesteśmy w czubie tych gmin, bo sporo inwestycji realizujemy i korzystamy z wielu programów, takich jak RPO,  realizujemy projekty w latach 2007-2013 za łączna kwotę około 40 mln. Z czego 30 mln – kwota dotacji, które pozyskaliśmy z tych funduszy. To są takie projekty, jak zakładanie kolektorów słonecznych, budowa hali gimnastycznej, modernizacja oczyszczalni ścieków, rozbudowa 20 km kanalizacji sanitarnej, budowa ujęcia wody,  jakieś oczyszczalnie przydomowe, wodociągi i tak dalej. A także układ komunikacyjny. Jest to takie piękne przedsięwzięcie, oczekiwane przez mieszkańców, polegające na wybudowaniu 6 dróg, tworzących jeden układ komunikacyjny, łączący  jedną z dróg wojewódzkich, przebiegających przez Wolę Uhruską z drogą powiatową i stanowiącej jednocześnie obwodnice Woli Uhruskej dla tych pojazdów, które chcą ominąć WU jadąc do Chelma abo do Dorohuska.

 – Widzę, że perspektywa i strategia działania jest bardzo dalekosiężna. Jak Pan widzi swoją gminę za 10 lat?

J.Ł:Nasza strategia jest bardzo prosta. My sprawy społeczne i gospodarcze ujmujemy w 5 punktach, które od lat realizujemy. Punkt pierwszy to jest zdrowie, oświata i bezpieczeństwo. Punkt drugi – rozbudowa wszelkiej infrastruktury turystycznej i technicznej, społecznej. Punkt trzeci – rozwój funkcji rolniczej, a kolejny punkt to jest intensyfikacja funkcji turystycznej. Ostatni, piąty, punkt to jest wspieranie  pozarolniczego stworzenia miejsc pracy.

Jak ja widzę za 10 lat? Widzę gminę z przejściem granicznym funkcjonującym w Zbereżu. Widzę ją z kilkoma zakładami pracy, z bezrobociem (które obecnie wynosi około 16 procent) wynoszącym 5 procent  zaledwie, z dobrze rozwijającą się turystyką, z wieloma podmiotami pracującymi w obsłudze ruchu turystycznego. A przede wszystkim z dobrze funkcjonującym szkolnictwem, opieką zdrowotną. Mam nadzieje, że pojawi się dom pomocy społecznej o co zabiegamy, bo tu jest piękny klimat. Gmina Wola Uhruska jest miejscowością, położoną nad Bugiem, z dobrym mikroklimatem, co zostało udowodnione w wielu publikacjach naukowych. Chcemy zebrać te publikacje w jedną całość i pokazać walory uzdrowiskowe. To będzie zachęcać do tego, żeby spędzać tu czas, wypoczywać na naszym terenie. Turystyka będzie tą rzeczą wiodącą, która, mam nadzieje, że nam wyjdzie. Są to piękne tereny, liczne formy ochrony przyrody, otulina Polskiego Parku Narodowego, Międzynarodowy rezerwat biosfery Polesie Zachodnie. A także Sobiborski Park Krajobrazowy. Mamy nadzieje wybudować kilka interesujących ścieżek przyrodniczych: ornitologiczną i jeszcze jedną, która będzie służyła dla podglądania dziko żyjących zwierząt. To będą inicjatywy, wspierające  rozwój turystyki na naszym terenie. Wola Uhruska będzie gmina skazaną na sukces, mimo różnych trudności. Mam nadzieję, że zostanie odkryta przez innych, a te Dni Dobrosąsiedztwa będą temu służyć.

Jasia Ramska, Nastka Kinzerska