Warsztaty Ikonopisania

Na początku grudnia ubiegłego roku rozpoczęliśmy zajęcia na naszych Warsztatach Ikonopisarskich. Myśląc o organizacji warsztatów nie przypuszczaliśmy, że wzbudzą one tak wielkie zainteresowanie. Początkowo planowaliśmy utworzenie jednej, 8 – osobowej grupy, w rezultacie powstały dwie 10 – osobowe.

Pierwsze spotkanie miało charakter organizacyjny. Ks. Stefan Batruch przedstawił zarys historii i teologii ikony, ja natomiast w skrócie zapoznałam uczestników z planem zajęć warsztatowych. Spotkania rozpoczynają się w każdą środę późnym popołudniem i trwają zazwyczaj do godziny 21.30. Mamy do dyspozycji salę konferencyjną w Domu Parafialnym przy Al. Warszawskiej 71.

Atmosfera na zajęciach jest znakomita. Nasze zajęcia rozpoczynamy modlitwą po której przystępujemy do pracy. Warsztaty Ikonopisarskie dla początkujących mają za zadanie zapoznanie uczestników z procesem sporządzenia szkicu, gruntowania podobrazia, przygotowania powierzchni pod złocenie, złocenia w technice na mikstion oraz własnoręcznego przygotowania farby temperowej w oparciu o medium żółtkowe. Uczestnicy nabywają tych umiejętności pisząc ikonę Mandylion. Już na etapie sankiru ( pierwsza warstwa malarska w ikonie ) zauważamy, że mimo korzystania z jednego wzoru, każda ikona będzie inna. Równolegle z praktyczną nauką pisania ikony, uczestnicy zdobywają również podstawy wiedzy z zakresu teologii ikony.

Wiele osób podkreśla, ze środa stała się dla nich dniem, na który czekają. Często słyszę, że praca nad ikoną sprawia, że codzienne problemy, kłopoty odchodzą na dalszy plan, że czas poświęcony ikonie sprzyja wyciszeniu. Widzę, jak u wielu osób zaciekawienie ikoną zamienia się w pasję.

Wśród naszych uczestników są osoby wyznania greckokatolickiego, rzymskokatolickiego, prawosławnego, Polacy, Ukraińcy. Ta różnorodność stanowi o naszym bogactwie. Łączy nas jeden Bóg, łączy nas ikona i pasja tworzenia. Wzajemnie się poznajemy, znikają bariery, które – być może – były na samym początku. To chyba najlepsza i najpiękniejsza droga do pokonywania bezsensownych uprzedzeń, do łamania wciąż obecnych stereotypów, do nawiązywania trwałych przyjaźni.

Maria Podleśna

MARIA PODLEŚNA

Pisaniem ikon zajmuję się od 2004 roku. Pierwsza moja ikona – Chrystus Pantokrator została poświęcona 13 maja 2005 roku w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Pliszczynie.

Napisałam ją pod kierunkiem o. Jacka Wróbla, założyciela warszawskiego środowiska twórczego „DROGA IKONY”. O. Jacek nauczył mnie podstaw ikonopisania, później wiedzę i umiejętności w dużej mierze zdobywałam sama. Wiele również dało mi uczestnictwo w licznych wystawach oraz w plenerach ikonopisarskich. Podczas nich poznałam twórców z Polski, Ukrainy, Słowacji, Białorusi, którzy chętnie dzielili się ze mną swoją wiedzą.

Przyjaźnie nawiązane na plenerach zaowocowały pomysłem zorganizowania międzynarodowej wystawy „ Światło Ikony” w Cerkwi Greckokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Lublinie. Dzięki otwartości ks. Stefana Batrucha na takie inicjatywy, przy współudziale Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, Parafii Greckokatolickiej w Lublinie oraz Pracowni Ikon pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Warszawie ( z którą przez pewien czas współpracowałam ) w 2011 roku odbył się wernisaż pierwszej wystawy. Wtedy właśnie pojawił się pomysł, aby stała się ona cyklicznym wydarzeniem. W ubiegłym roku lublinianie mogli podziwiać ikony podczas drugiej edycji wystawy „ Światło Ikony”. W 2011 roku ze strony osób zwiedzających wystawę padło pytanie o to kiedy w Lublinie powstaną warsztaty pisania ikon. To sprawiło, że teraz 20 osób w każdą środę pochyla się nad pisaną przez siebie ikoną….