Warsztaty ikonopisania – Lubelskie spotkania z ikoną

534001_287376561340173_847340891_nW ramach Lubelskich spotkań z ikoną w siedzibie Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza w dniach 25-28 czerwca 2015 r. odbyły się warsztaty ikonograficzne, udział w których wzięło 10 osób.

Warsztaty Ikonopisarskie dla początkujących miały za zadanie zapoznać uczestników z procesem sporządzenia szkicu, gruntowania podobrazia, przygotowania powierzchni pod złocenie, złocenia w technice na mikstion oraz własnoręcznego przygotowania farby temperowej w oparciu o medium żółtkowe. Równolegle z praktyczną nauką pisania ikony, uczestnicy zdobyli również podstawy wiedzy z zakresu teologii ikony.

Zajęcia poprowadzi Maja Podleśna – ikonopisarka, organizatorka międzynarodowych wystaw ikon, od trzech lat – prowadząca zajęć z ikonopisania w Pracowni przy Parafii Greckokatolickiej.

Zapraszamy odwiedzić również stronę internetową Maji Podleśnej http://mpodlesna63.wix.com/ikony

Projekt Lubelskie spotkania z ikoną jest współfinansowany przez Urząd Miasta Lublin.