Галерея Фундації

Галерея Фундації

EDD 2013 Małhowice/Niżankowice

7-8 września po raz trzeci na granicy PL/UA w okolicach Przemyśla odbyła się wspólna polsko-ukraińska impreza - Europejskie Dni Dobrosąsiedtzwa. Foto - Yasya Ramska

Korczmin EDD 2013

Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa po raz dziesiąty odbyły się w Korczminie. Zdjęcia Oksana Tsymbaliuk

EDD-Liski 2013

Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa 2013 Zbereże/Adamczuki

Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa 2013 Zbereże/Adamczuki. Zdjęcia: Oksana Tsymbaliuk

Pamięć, która łączy/Пам’ять, яка об’єднує

Projekt \"Pamięć, która łączy\" miał na celu pojednania polsko-ukraińskiego oraz oddanie hołdu ofiarom Tragedii na Wołyniu. Działania odbywały się 9-14 maja 2013r. w Lublinie, Łucku, Wyżnianach, Lwowie oraz Warszawie (28.06.2013). Projekt współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ RP w ramach konkursu \"Współpraca w dziedzienie dyplomacji publicznej 2013 r.\"

Warsztaty ikonopisania (Навчання з іконописання)

Warsztaty ikonopisania prowadzone przez Maję Podleśną odbywały się w okresie listopad 2012 - marzec 2013. Uczestniczyło w nich 20 osób.

Warsztaty pisania pisanek 2013 (Навчання з малювання писанок 2013)

Tradycja pisania pisanek znana była jeszcze w czasach przed chrześcijańskich. W jajku - względnie martwej materii ukryte jest życie. Ma ono również głęboki sens, symboliczny nawiązujący do wszechświata i jego kulistych planet. Chrześcijanie nadawali mu nowe znaczenie, legenda głosi, iż Maria Magdalena przyszła do Imperatora Tyberiusza aby głosić Chrystusa, a ten nie wierząc oczekiwał potwierdzenia prawdziwości słyszanych słów jakimś cudem. Maria Magdalena wzięła do rąk zwykłe białe jajko, które nieoczekiwanie stało się czerwone. Dla chrześcijan obydwu tradycji Wschodniej i Zachodniej dekorowane jajka wielkanocne są symbolem życia Bożego oraz cudownego Zmartwychwstania Jezusa.

Korczmin - Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa 2004 (Корчмин - Європейські Дні Добросусідства 2004)

Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa to jedyne na wschodniej granicy UE przedsięwzięcie, realizowane na tak dużą skalę. Projekt jest wspólnym dziełem partnerów z Polski i Ukrainy. Służy pokonywaniu barier między społecznością polską i ukraińską, kulturą wschodnią i zachodnią, tradycją bizantyjską i łacińską oraz tworzy atmosferę braterstwa i współpracy. Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa, odbywające się cyklicznie na granicy polsko-ukraińskiej, przyczyniają się do dyskusji na temat dobrosąsiedzkich relacji i potrzeby zacieśnienia współpracy między krajami Unii Europejskiej a Europą Środkowo-Wschodnią. Inicjatywa przekształca sposób życia społeczności po obydwu stronach wschodniej granicy Unii: od „odwróconych do siebie plecami\" do wspólnego życia „twarzą w twarz\".

Korczmin - od żelaznej kurtyny do otwartości 2006 (Корчмин - залізна завіса до відкриття 2006)

Projekt \"Korczmin-od żelaznej kurtyny do otwartości\" organizowany wspólnie przez Fundację Kultury Duchowej Pogranicza i Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego. Miejscem jego realizacji był Korczmin, wieś położona w województwie lubelskim, tuż przy granicy z Ukrainą. W 1951 roku wieś podzielono granicą, a kilka lat wcześniej społeczność dotknęła Akcja \"Wisła\". W roku 2006 po raz pierwszy odbyły się też obozy badawcze, których celem było stworzenie opisu przedwojennej wsi. Celem wieloletnich działań w Korczminie jest zbliżenie kulturowe Polaków i Ukraińców mieszkających na Roztoczu, ukazanie stosunków polsko-ukraińskich na tych ziemiach i roli społeczności żydowskiej, przełamywanie stereotypów narodowościowych, zachowanie tradycji i kultury pogranicza (zarówno duchowej jak i materialnej), ocalenie i kontynuowanie lokalnych tradycji. Zamiarem organizatorów jest by słowo \"Korczmin\" zaczęło być kojarzone z polsko-ukraińskim dialogiem.


Галерея Фундації