Uczczenie pamięci ks. Mirosława Ripeckiego (Liski 2013)

27 sierpnia pod czas tradycyjnych obchodów Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa w Liskach i Białymstoku – wioskach na pograniczu polsko-ukraińskim odbyła się uroczystość poświęcona pamięci ks. Ripeckiego. Te tereny są ściśle związane z życiem i działalnością ks. mitrata Mirosława Ripeckiego i jego żony Eugenii.

Ks.Mirosław Ripecki wiele lat, mimo zakazu, był duszpasterzem dla ludzi, przesiedlonych w ramach akcji „Wisły”, był również kapelanem Ukraińskiej Armii Halickiej. Odpowiadał na potrzeby duchowe nie tylko grekokatolików, Ukraińców, ale również innych osób w potrzebie, niezależnie od pochodzenia etnicznego lub przynależności religijnej *.

Uroczystość rozpoczęła się w Liturgią w dawnej drewnianej cerkwi greckokatolickie w Liskach (Powiatu Hrubieszowskiego) . Ta świątynia została wybudowana w 1872 roku i obecnie służy rzymsko-katolickiej wspólnocie wioski. Później odbyło się nabożeństwo żałobne przy grobie w pobliżu kościoła, gdzie pochowano 86 Ukraińców, którzy zginęli w 1944 roku. Następnie pielgrzymi, którzy przybyli na rodzime tereny z całej Polski, udali się na cmentarz, aby modlitwą uczcić pamięć ks.Mirosława Ripeckiego i jego żony.

Następnym przystankiem była wieś Białystok, przy pomniku żołnierzy, którzy zginęli tam za wolność Ukrainy 26 lutego 1946, gdzie kapłani odprawili nabożeństwo żałobne.

Proboszcz Parafii greckokatolickiej w Lublinie ks.Stefan Batruch powiedział, że ” … kiedyś Białystok i Liski były związane duchowo, ponieważ były to miejsca pielgrzymek. Z opowieści wiemy, że znajdowały się tu stacje Drogi Krzyżowej. Te dwa miejsca kiedyś tworzyły całość. Byliśmy też dziś w cerkwi z wyjątkowym wnętrzem, która zasługuje na ratowanie przed zniszczeniem. Drugie miejsce – cmentarz, na którym pochowano ks.Ripeckiego wraz z małżonką; nawet po ich śmierci odgrywa ważną rolę w historii każdego z nas. I trzecie miejsce, gdzie byliśmy – to tam gdzie ludzie zginęli pod koniec wojny. Zostali zabici w miejscu pielgrzymkowym, symbolicznym, dokąd przychodzili aby zaczerpnąć wody z cudownego źródła. Być może dla nas to też symbol, którego jeszcze nie jesteśmy w stanie odczytać i rozumieć … ” .

Pod koniec uroczystości odbyło się poświęcenie wody w źródełku.

* ks. mitrat Mirosław Ripecki (1889 – 1974) był nie tylko duchownym greckokatolickim, ale także dziennikarzem, badaczem historii kultury ukraińskiej i historii Kościoła, autorem wielu artykułów i książek. W 1947 roku został deportowany pod czas akcji ” Wisła” z Lisek wraz z parafianami do Chrzanowa . Tam kapłan rozpoczął tajne duszpasterstwo . Przybywali tam wierni z całej Polski. Ks.Mirosław Ripecki zorganizował życie religijno-kulturowe i społeczne swoich wiernych. Za swoje starania został skazany na trzy lata więzienia.

Zgodnie z wolą, on wraz z jego żoną pochowani na cmentarzu w Liskach, gdzie przez wiele lat był proboszczem.

 

Jasia Ramska