Transmisja z uroczystości 50-lecia Grekokatolików w Lubelskim Seminarium

nowosielskiZapraszamy do oglądania na żywo transmisji z obchodów 50-lecia obecności grekokatolików w Lubelskim Seminarium w dniu 12 listopada 2014 r. od godziny 16.00.

Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie w ramach obchodów 300-lecia swego istnienia w środę, 12 listopada br. w gmachu Seminarium, organizuje spotkanie absolwentów greckokatolickich, którzy od 50 lat odbywają formację do kapłaństwa w tym szczególnym domu, będącym miejscem spotkania tradycji wschodniej i zachodniej. Centralną częścią uroczystości będzie Pontyfikalna Boska Liturgia Jana Złotoustego o godz. 17:30, pod przewodnictwem Zwierzchnika Kościoła Greckokatolickiego w Polsce, Abpa Jana Martyniaka, Metropolity Przemysko-Warszawskiego i Abpa Stanisława Budzika, Metropolity Lubelskiego, podczas której za przyczyną św. Jozafata Kuncewicza, będą modlić się o pokój i pojednanie między naszymi narodami. O godz. 16:00 w seminaryjnej świątyni, został zaplanowany dwugłos ukazujący piękno współistnienia dwóch obrządków i narodowości, polskiej i ukraińskiej, widziane z różnych perspektyw. To szczególne spotkanie jubileuszowe stanie się okazją do jeszcze większego otwarcia na różnorodne tradycje w jednym Kościele oraz do wyrażenia wdzięczności za kolejne pokolenia greckokatolickich absolwentów Lubelskiego Seminarium, rozsianych po całym świecie, z pośród których wielu potwierdziło swoje przybycie.

Jedna Odpowiedź

  1. Pingback: Українсько-польська молитва про примирення у Любліні | CREDO


Warning: _() expects exactly 1 parameter, 2 given in /home/grekat/domains/fkdp.pl/public_html/wp-content/themes/cubelight/comments.php on line 39