Synody Dyecezyi Chełmskiej obrządku wschodniego

„Synody Dyecezyi Chełmskiej obrządku wschodniego” wydane przez biskupa Edwarda Likowskiego w 1902 roku w Poznaniu zawierają akta dwunastu synodów diecezjalnych, odprawionych w diecezji Chełmskiej między rokiem 1791 a 1803. Przypadają one zatem w czas rządów biskupa chełmskiego Porfiriusza Ważyńskiego, który obejmował to stanowisko od 1790 r. do 1804 r.

Reprint „Synodów Dyecezyi Chełmskiej obrządku wschodniego” wydany został z inicjatywy ks.diakona Piotra Siwickiego we współpracy z proboszczem Parafii Greckokatolickiej p.w. Narodzenia NMP w Lublinie ks. Protojerejem d-rem Stefanem Batruchem dla uczczenia dwusetnej rocznicy śmierci biskupa chełmskiego Porfiriusza Skarbek-Ważyńskiego (1730-1804).

Reprodukcja techniką fotoofsetową wykonana została z oryginału stanowiącego własność Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.