„Razem z Ukrainą. Pomoc humanitarna”. Sprawozdanie

myl_6230Projekt „Razem z Ukrainą. Pomoc humanitarna” był skierowany do osób i rodzin, wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie z obwodów Ługańskiego i Donieckiego objętych działaniami wojennymi do obwodu Dniepropietrowskiego. Realizacja zadania wpłynęła na polepszenie warunków bytowych i przyczyniła się do udzielenia znacznego wsparcia rzeczowego, psychologicznego i adaptacyjnego oraz zapewniła dostęp do punktów opieki medycznej dla osób, które utraciły w wyniku wojny cały dorobek życiowy i musiały opuścić dotychczasowe miejsce zamieszkania i pracy by przemieścić się na teren obwodu dniepropietrowskiego. Projekt przyczynił się także do wypracowania nowych i wzmocnienia już istniejących mechanizmów udzielania pomocy humanitarnej dla osób wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie, realizowanej przez lubelskie środowisko organizacji pozarządowych, samorząd  lokalny i sektor  prywatny  przy ścisłej współpracy z partnerami ukraińskimi.

W ramach projektu została przekazana pomoc humanitarna i wsparcie dla:

- 507 rodzin, które otrzymały wsparcie w postaci żywności dziecięcej, artykułów higieny osobistej, środków gospodarstwa domowego, artykułów spożywczych, leków osobistych. Wśród 400 rodzin wytypowanych do dystrybucji pomocy humanitarnej według wcześniej ustalonych kryteriów, 107 rodzin nie miało dzieci, w związku z tym została im przekazana pomoc w postaci paczki żywnościowej, środków gospodarstwa domowego, artykułów spożywczych oraz leków osobistych. Natomiast pozostałe 107 paczek z żywnością dziecięcą zostały przekazane rodzinom z małymi dziećmi, które spełniały kryteria przewidziane we wniosku projektowym, zatem ilość rodzin które w sumie otrzymały wsparcie w ramach projektu stanowi 507,

- 10 punktów medycznych w miejscowościach: Kilczeń, Chaszczewate, Chutoro Gubynycha, Krasniwka, Wilne, Riwnopil, Jegoriwka, Chlibodariwka, Myszuryn Rig,Werchniodniprowsk, które zostały wyposażone w zestawy podstawowej opieki medycznej lekarza rodzinnego, sprzęt sterylizatorski oraz materiały opatrunkowe,

- 5 ośrodków tymczasowego zamieszkania dla osób przesiedlonych w miejscowościach: Wołodymyriwka, Nowomoskowsk – 2 ośrodki, Złatoustiwka, Donskoje, które w ramach adaptacji pomieszczeń mieszkalnych zostały doposażone w artykuły gospodarstwa domowego: lodówki – 15 szt., pralki – 10 szt., kuchenki gazowe – 15 szt., zamrażarki – 5 szt., żelazka – 25 szt., grzejniki – 45 szt., mikrofalówki -10 szt., suszarki bębnowe do ubrań – 5 szt.,

- 59 rodzin, które otrzymały podstawowe wyposażenie mieszkań: lodówki – 38 szt., pralki – 35 szt., kuchenki gazowe – 10 szt., zamrażarka – 10 szt., żelazka – 10 szt., grzejniki – 15 szt., mikrofalówki – 5 szt., zestawy naczyń – 10 szt.,

- 51 dzieci wzięło udział w 2 obozach wypoczynkowych podczas lata. W związku z koniecznością posiadania paszportu, potrzebą wyrobienia zezwolenia rodziców na wyjazd dziecka za granicę poświadczonego notarialnie, lista uczestników była sporządzona z zapasem. Dla 51 osób udało się przebrnąć przez wszystkie procedury formalno-prawne i wszyscy zostali zakwalifikowani do udziału w obozach,

- 50 osób otrzymało pomoc psychologiczną w ramach cyklu spotkań, które odbywały się w pięciu grupach po 10 osób, uczestnicy mieli też możliwość korzystania z pracy w małych grupach i konsultacjach indywidualnych,

- 150 osób otrzymało pomoc i konsultacje z zakresu poszukiwania pracy i doradztwa zawodowego.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP www.polskapomoc.gov.plRazem z Ukrainądsc_0041dsc_0042dsc_0044dsc_0004dsc_0005dsc_0006???????????????????????????????img_20151201_143059-kopia??????????????????????????????????????????????????????????????dsc_0012dsc_0017dsc_0018dsc_0020dsc_0025dsc_0027dsc_0028dsc_0029dsc_0031dsc_0049dsc_0052dsc_0057dsc_0060dsc_0063dsc_0065dsc_0069dsc_0070dsc_0076dsc_0091dsc_0102dsc_0103dsc_0105img_8767VLUU L110, M110  / Samsung L110, M110VLUU L110, M110  / Samsung L110, M110VLUU L110, M110  / Samsung L110, M110VLUU L110, M110  / Samsung L110, M110imag5800imag5815imag5849img_1946img_8501img_8763img_5565myl_6119myl_6135myl_6234myl_6230myl_6288myl_6294myl_6320myl_6341%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be0122%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be0123%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be0127%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be0134dsc_0145dsc_0149dsc_0152dsc_0159img_4500img_4502img_5553img_5555img_5560img_5561img_5562img_5563img_5564