Pracownia ikon przy Parafii Greckokatolickiej w Lublinie

Pracownia ikon przy Parafii Greckokatolickiej w Lublinie

Od grudnia 2012 roku, z inicjatywy ks. Stefana Batrucha, Maja Podleśna prowadzi zajęcia ikonograficzne przy parafii Greckokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Lublinie. Początkowo miały one formę warsztatów dla dwóch 10 – osobowych grup, a od zeszłego roku przekształciły się w kameralną pracownię.

Do dyspozycji uczestników niewielkie, ale wygodne i samodzielne pomieszczenie w którym może jednocześnie pracować maksymalnie 6 osób. Mała liczba uczestników sprawia, że atmosfera tego miejsca jest wyjątkowa. Naukę pisania ikon w pracowni można podjąć w każdej chwili (o ile pozwala na to liczba uczniów w danym momencie) i w każdym stopniu zaawansowania.

Każda osoba pisze wybraną przez siebie ikonę. Początkujący rozpoczynają naukę od poznania zasad przygotowania szkicu, gruntowania deski, przenoszenia szkicu na podobrazie, wykonywania grafiji, poznają techniki złocenia i sposób sporządzania emulsji żółtkowej oraz farby temperowej. Uczniowie mają do dyspozycji wszystkie potrzebne materiały i narzędzia oprócz złota i zagruntowanego podobrazia. Wszyscy otrzymują materiały w których zawarta jest podstawowa wiedza dotycząca m.in. symboliki ikony, ale każdy również we własnym zakresie pogłębia swoją znajomość tematu.

Zajęcia odbywają się popołudniami, dla każdego uczestnika przewidziane są 4 spotkania w miesiącu po 4 godziny.

Osoby bardziej zaawansowane mają szansę zaprezentować napisaną przez siebie ikonę na polsko-ukraińskiej wystawie ikon, jaka ma miejsce każdego roku w czerwcu w Cerkwi Greckokatolickiej przy al. Warszawskiej w Lublinie. Jest to również doskonała okazja  do spotkania i wymiany doświadczeń początkujących ikonopisarzy z artystami o bogatym dorobku z Polski i Ukrainy.

Kontakt do Prowadzącej pracownię – http://mpodlesna63.wix.com/ikony

Maja Podleśna