PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA CERKIEWNEGO

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA CERKIEWNEGO na dyecezyą Chełmską obrz. Grecko-katol.

W 2006 roku został wydany „PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA CERKIEWNEGO na dyecezyą Chełmską obrz. Grecko-katol.”. Jest to reprint wydania oryginalnego z 1815 roku.

Posłowiem opatrzył diakon Piotr Siwicki.

Lublin 2006.

Wydawca: Parafia Greckokatolicka pw. Narodzenia NMP w Lublinie oraz Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza

Publikacja niniejsza, druga w kolejności po reprincie Synodów Diecezji Chełmskiej obrządku wschodniego z lat 1791-1803 (pierwodruk: Poznań 1902), służyć ma lepszemu poznaniu i upamiętnieniu spuścizny zniszczonej przez carat w 1875 r. unickiej diecezji chełmskiej – a jednocześnie jest hołdem złożonym pamięci wybitnego Pasterza tej diecezji w latach 1810-1828, biskupa Ferdynanda Ciechanowskiego.

Porządek zawiera obrzęd weczerni, jutrzni i mszy. Szczegółowe przepisy dotyczące celebracji Boskiej Liturgii w obu wariantach – uroczystym (Liturgia śpiewana) i „cichym” (Liturgia czytana) zestawione są z dostępną w literaturze przedmiotu wiedzą na temat obrzędów Boskiej Liturgii w Kościele unickim końca XVIII-początków XIX w.