Patriarcha Swiatosław zaprasza młodzież na pielgrzymkę do Majdanka

Patriarcha Światosław zaprasza młodżież do udziału w pielgrzymce do obozu „Majdanek”

Pod hasłem „Wzmacniajmy wiarę świadectwem męczenników „11 kwietnia, przed Niedzielą Palmową, odbędzie się coroczna pielgrzymka do obozu „Majdanek” w Lublinie – miejsca uwięzienia i męczeństwa bł Omelana Kowcza, patrona kapłanów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Pielgrzymka Młodzieży odbędzie się z błogosławieństwa Jego Świątobliwości Światosława, Głowy Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.

„Módlcie się za tych, którzy stworzyli ten obóz koncentracyjny i system.
Są samotni, którzy potrzebują modlitwy…

Niech Bóg zlituje się nad nimi”

Bł. Omelian Kowcz

Pielgrzymka z okazji 70. rocznicy śmierci i130. rocznicy urodzin błogosławionego męczennika Omelana Kowcza m.in. złożenie kwiatów pod pomnikiem Walki i Męczeństwa, nabożeństwo żałobne  za zmarłych na Majdanku, modlitwa ku czci ks. Omelana Kowcza, zapalenie zniczy, prezentacja  filmu, zwiedzanie Majdanka, Droga Krzyżowa z udziałem młodżieży z Ukrainy i Polski.

PROGRAM

12.00 -Uroczyste rozpoczęcie Pielgrzymki, modlitwa za zmarłych i pomordowanych w obozie na Majdanku, modlitwa ku czci ks. Emiliana Kowcza, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy pomniku Walki i Męczeństwa;

12.30 – zwiedzanie terenu byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku – „Śladami ks. Emiliana Kowcza”;

14.00 – przerwa na poczęstunek (Budynek Instytutu Dziennikarstwa KUL, ul. Męczenników Majdanka 70);

14.30 – film oraz prezentacja multimedialna o ks. Emilianie Kowczu oraz  Majdanku (Budynek Instytutu Dziennikarstwa KUL, ul. Męczenników Majdanka 70);

             - zwiedzanie Lublina

16.00  Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów  (Cerkiew greckokatolicka  przy al.Warszawskiej 84),

19.00 – wspólna droga krzyżowa na Majdanku z udziałem młodzieży z Polski i Ukrainy (początek przy pomniku Walki i Męczeństwa, ostatnia stacja przy Mauzoleum)

Omelan Kowcz (ur. 20.08.1884 w miejscowości Kosmacz, zginął w Majdanku 25.03.1944) – Greckokatolicki kapłan, wieloletni proboszcz  w Peremyszlanach, ojciec sześciorga dzieci, opiekun Plastг, kapelan Ukraińskiej Armii Galicyjskiej. Był więziony w więzieniu na Łąckiego we Lwowie oraz w obozie koncentracyjnym „Majdanek”, gdzie potajemnie sprawiał opieke duchową nad więźniami. Za to został nazwany „proboszczem Majdanka”. 27 czerwca 2001 został ogłoszony Błogosławionym.