Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie

22 listopada w Lublinie uczczono pamięć ofiar Wielkiego Głodu  z lat 1932-33. Na lubelskim Placu Litewskim zebrani ułożyli krzyż z zapalonych zniczy. Głos zabrał Iwan Hrycak, konsul generalny Ukrainy w Lublinie, który przypomniał też o śmiertelnych ofiarach ponoszonych ciągle przez żołnierzy ukraińskich broniących integralności terytorialnej swojej ojczyzny. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą, której przewodniczył ks. mitrat dr Stefan Batruch, proboszcz parafii greckokatolickiej w Lublinie.

Janusz Kowalczyk

Zdjęcia – Wiktoria Poswiatowska