Od dialogu do porozumienia

Polsko-Ukraińska wymiana młodzieży, organizowana przez Fundację Kultury Duchowej Pogranicza, współfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej RP miała na celu promocję dialogu polsko-ukraińskiego, pokonywanie barier między młodzieżą polską i ukraińską, wzajemne poznawanie kultury, historii, języka obu krajów oraz tworzenie atmosfery współpracy i przyjaźni między krajami Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego. Wymiana odbywała się w Lublinie w dniach 19-26 października 2014 r.