Lekarze-neurochirurdzy poszukiwani!

Lekarze-neurochirurdzy poszukiwani!

Szanowni Państwo,

na skutek sytuacji, która zaistniała w Ukrainie, wiele osób poszkodowanych potrzebuje niezwłocznej pomocy medycznej w zakresie neurochirurgii.

Ponieważ osoby te znajdują się w różnych miastach Ukrainy, lekarze ukraińscy potrzebują konsultacji na odległość, za pośrednictwem telefonu lub internetu (telemedycyna). Lekarze ukraińscy zaangażowani w proces leczenia poszkodowanych na Majdanach różnych miast Ukrainy(a ta jest nadawana w warunkach poza klinicznych ze względu bezpieczeństwa) zapewnią aparaturę medyczną po swojej stronie.
Zwracam się z prośbą do środowiska lekarskiego o pomoc przy diagnostyce poszkodowanych z dolegliwościami neurochirurgicznymi.

Jeżeli za te usługi potrzebne będą opłaty, to prosimy podać koszty takiego doradztwa.

W związku z tym, iż jest to sprawa bardzo pilna,  będę bardzo wdzięczny za szybki kontakt (s_batruch@poczta.onet.pl, nastusyk@gmail.com).

Z wyrazami szacunku i wdzięczności,

ks. Stefan Batruch