Korczmin zaprasza

Serdecznie zapraszamy  do udziału w jedenastych  Europejskich Dniach Dobrosąsiedztwa-2014

28 sierpnia 2014 r. – Korczmin/Stajiwka

Transgraniczne kulturalno-religijne uroczystości

(początek o godz. 10.00)

image[5]

10.00 – procesja z pod zabytkowej XVII-wiecznej cerkwi w Korczminie,

spotkanie na granicy przedstawicieli władz

11.00 – Liturgia oraz poświęcenie wody przy cudownym źródle

13.00 – jarmark twórczości regionalnej, występy zespołów

wycieczka rowerowa do Bełza, degustacja potraw regionalnych

 

Korczmin – pierwsze wzmianki o tej miejscowości pochodzą z 1472 r. We wsi znajduje się jedna z najstarszych drewnianych cerkwi na lubelszczyźnie. Pierwsza informacja o istnieniu cerkwi w Korczminie pochodzi z 1531 roku. Z Korczmina pochodzi znana w całej okolicy cudowna ikona Matki Boskiej, która znajduje się tu od połowy XVII wieku. Świątynia działała do 1947, do czasu wysiedlenia ze wsi ludności. Od pierwszej  połowy 50-tych lat XX wieku cerkiew została porzucona i zapuszczona na okres następnych 50-ciu lat. Cerkiew odrestaurowano dzięki staraniom grecko-katolickiej parafii w Lublinie, która sprawuje opiekę nad nią od czerwca 2002 roku.

Stajiwka/Korczmin – to odpustowe miejsce na samej granicy. W połowie XIX wieku chłopiec zauważył niezwykłe zjawisko, o którym opowiedział księdzu, a ten stwierdził, iż było to objawienie się Matki Boskiej. W 1862 roku wyznaczono odpust na 28 sierpnia (Zaśnięcie Matki Boskiej według kalendarza juliańskiego). Pielgrzymki mieszkańców okolicznych regionów przychodziły do tego miejsca aż do 1951 roku., kiedy zmieniono polsko-radziecką linię graniczną i miejsce to znalazło się na samej granicy. Dopiero od 90-tych lat XX wieku  rozpoczęto porządkowanie tego terytorium, odnowiono figurę Matki Boskiej, postawiono drewnianą kapliczkę. 28 sierpnia 2004 roku po raz pierwszy otwarto w tym miejscu granicę i pielgrzymi z Polski i Ukrainy mogli po 50-ciu latach na nowo się spotkać.

 

w imieniu organizatorów

 

ks. Stefan Batruch