Kapituła Pojednania Polsko-Ukraińskiego wręczyła nagrody

Kapituła Pojednania Polsko-Ukraińskiego wręczyła nagrody

Prof. Sylwester Porowski, Ivan Wasiunyk oraz Katolicka Agencja Informacyjna i Narodowy Uniwersytet „Kijowsko-Mohylańskiej Akademii”, zostali laureatami Nagrody Pojednania, przyznawanej przez Kapitułę Pojednania Polsko-Ukraińskiego.

Wyjątkowe wyróżnienie zostało przyznane także Prezydium Konferencji Episkopatu Polski „za całokształt działań podejmowanych na rzecz pojednania, w tym podpisanie wspólnych deklaracji o pojednaniu i przebaczeniu w latach 2005 i 2013”.

Prof. Sylwester Porowski został nagrodzony za organizuję wspólnych akcji polsko-ukraińskich w Celestynowie i działania zmierzające do stworzenia miejsca spotkań młodych Polaków i Ukraińców w Wyżnianach k. Lwowa. Iwan Wasiunyk – za działania społeczne na rzecz porozumienia między narodami oraz zaangażowanie  w organizację spotkań młodzieży polskiej i ukraińskiej na Majdanku.

Katolicka Agencja Informacyjna została wyróżniona za rzetelne i obiektywne wyświetlanie tematów polsko-ukraińskich,  oraz treści zbliżające obie społeczności, a Akademia Kijowsko – Mohylańsk za realizację wspólnych projektów obejmujących studentów oraz pracowników naukowych Polski i Ukrainy.

21 grudnia 2013 r. w Ekumenicznym Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach k. Przemyśla odbyła się ceremonia wręczenia statuetek i pamiątkowych dyplomów. Przewodniczyli jej zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego abp Światosław Szewczuk i metropolita przemyski abp Józef Michalik.

Ceremonię poprzedziła modlitwa ekumeniczna w intencji głębokiego i wzajemnego pojednania między narodami: polskim i ukraińskim oraz przebaczenia krzywd. Przewodniczyli jej: biskup pomocniczy greckokatolickiej diecezji lwowskiej władyka Benedykt i ks. Batruch.

Kapituła powstała aby tworzyć nowy model stosunków między Polakami i Ukraińcami, doświadczonych wspólną, trudną historią, a głównym celem jej działań jest upowszechnianie wartości jednoczących oba narody oraz podejmowanie działań przyczyniających się do budowania świadomości, iż oba narody wspólnie tworzą nową przyszłość, opartą na zasadach szacunku i tolerancji, prawdy i miłości.

Kapitułę pojednania tworzą najwyżsi hierarchowie kościołów m.in.: abp Światosław Szewczuk, zwierzchnik Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej, kardynałowie Lubomir Huzar, Henryk Gulbinowicz, Stanisław Dziwisz, przedstawiciele świata kultury, nauki i mediów, dyplomaci, ludzi o otwartych sercach i rozumiejących potrzebę tworzenia wspólnoty ducha pomiędzy Polską a Ukrainą.

Dotychczasowymi laureatami Nagrody Pojednania byli m. in.: Mykoła Riabczuk, Paweł Smoleński, Borys Woznycki, Adam Rotfeld, Jarosław Isajewycz, Jerzy Hoffman, Bohdan Stupka, Grzegorz Motyka, Ihor Iljuszyn, Marcin Wojciechowski, Jurij Makarow a także redakcje „Tygodnika Powszechnego” i „Krytyki” oraz Fundacja św. Włodzimierza z Krakowa i Polski Instytut w Kijowie.

Fotorelację z uroczystości wręczenia można zobaczyć tutaj: http://ekai.pl/wydarzenia/fotogaleria/x73807/katolicka-agencja-informacyjna-z-nagroda-pojednania/