Grekokatolickie duszpasterstwo akademickie w Lublinie

Greckokatolickie duszpasterstwo akademickie w Lublinie

W lubelskim środowisku akademickim jest wielu grekokatolickich studentów. Duszpasterstwo akademickie, poza oczywistym dążeniem do umocnienia wiary wśród młodych ludzi, również konsoliduje to środowisko. Organizowane są wspólne spotkania, imprezy, noworoczne wyjazdy na Taize do różnych miast europejskich. Celem, jaki stawia sobie duszpasterstwo akademickie, jest przede wszystkim dawanie wparcia we wspólnocie, pomoc w rozwiązywaniu problemów adaptacyjnych. Lecz nie oznacza to dawania gotowych rozwiązań, a dążenie do aktywizacji i odnalezieniu się w nowym środowisku. Nie istnieje jakaś konkretna, sformalizowana struktura działania. Kilka osób o większej energii pełni samorzutnie rolę animatorów. Nowe doświadczenia i nowi ludzie, to główna zaleta tego środowiska. Dzięki dużej płynności, poznają nowych i ciekawych ludzi a nawiązane znajomości i przyjaźnie w dużej mierze utrzymują się także po skończeniu studiów. Duszpasterstwo akademickie jest też swoistym centrum informacji o rozmaitych przedsięwzięciach, które inspiruje do spontanicznego, dobrego działania. Daje to okazję do pozbycia się egoizmu, merkantylizmu w podejściu do życia, sprzyja wyrobieniu nawyku pracy dla osiągnięcia wspólnego celu, który może w początkowej fazie nie jest jeszcze jasno i precyzyjnie określony, lecz z biegiem czasu nabiera wyrazistości.