Granice są ‚bliznami historii’

GalleryFileName_15„Granice są ‚bliznami historii’. Współpraca transgraniczna pomaga w łagodzeniu niekorzystnych skutków istnienia owych granic”.

Idea budowania porozumienia ponad granicami wciąż jest bardzo aktualna mimo że proces ten trwa od lat. Nadal poszukujemy form współpracy, płaszczyzn do dialogu, punktów styczności, które pozwolą rozdzielone, a czasami nawet skonfliktowane społeczeństwa, zaprzyjaźnić ze sobą. Wydaje się, że dzisiejsza Europa, mimo swoich wewnętrznych sprzeczności, ma jednak ważny wspólny mianownik – dążenie do pokojowego współistnienia. Więc, by realizować ten jakże ważny dziś cel warto zainwestować we współpracę transgraniczną.

ryby Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa, które odbywają się na granicy polsko-ukraińskiej od 10 lat, mają na celu przybliżyć sobie Polaków i Ukraińców, by nie powtórzyły się historii sprzed wielu lat. Intensyfikacja dialogu, współpraca wielopoziomowa i międzysektorowa, spotkania młodzieży, działania kulturalno-artystyczne – są to sposoby na odbudowanie nici autentycznego porozumienia, zaufania i przyjaźni, bardzo potrzebnych w dzisiejszych czasach.

Lubelszczyzna posiada atut bliskości geograficznej, a więc może wykorzystać ten potencjał: turystycznie, gospodarczo, kulturalnie.

Dobrym przykładem współpracy turystyczno-rekreacyjnej są Dni Dobrosąsiedztwa w Zbereżu (pow.Włodawski)/Adamczukach (r-n Szacki obwodu Wołyńskiego). W tym roku od 7 do 10 sierpnia można będzie przekroczyć granice w tym miejscu pieszo czy rowerowo. Organizatorzy zapewniają wiele propozycji na aktywny odpoczynek – rajd rowerowy, spływ kajakowy, transgraniczny półmaraton, zawody wędkarskie – wszystko to w pięknej scenerii Nadbużańskiego i Szackiego krajobrazu. Podczas konferencji „Nasze Polesie. Nasz Bug” przeanalizowany zostanie stan pracy nad utworzeniem nowego przejścia granicznego na tym terenie oraz wpływ projektów transgranicznych na rozwój powiatu. Po stronie ukraińskiej odbędzie się również Poleskie Forum Gospodarcze. Na Jarmark Nadbużański po obu stronach Bugu zapraszamy całe rodziny by w przyjaznej atmosferze i przy muzyce polsko-ukraińskiej spędzić niedzielny dzień.

Szczegółowy program Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa w Zbereżu/Adamczukach (7-10.08.2014 r.) znajduje się tutaj.

Galeria zdjęć z ubiegłorocznej edycji EDD – tutaj