Goście z Mołdawii odwiedzili Fundację

   Goście z Mołdawii odwiedzili Fundację

    W ramach projektu „Zwiększenie profesjonalizmu Trzeciego Sektora w Mołdawii” 21 maja naszą Fundację odwiedziła grupą przedstawicieli lokalnych mołdawskich organizacji pozarządowych z Północnej Mołdawii, a także przedstawiciele władz lokalnych.
Projekt ma na celu wsparcie mołdawskich organizacji pozarządowych poprzez podzielenie się doświadczeniem polskich i ukraińskich organizacji pozarządowych. Uczestnicy poznawali dobre przykłady działań, metody pracy z osobami niepełnosprawnymi, młodzieżą, wolontariuszami, samorządem oraz społecznością lokalną.
Kierownik biura Fundacji Anastasiya Kinzerska zaprezentowała działalność Fundacji, główne cykliczne wydarzenia oraz podzieliła się doświadczeniem współpracy z samorządem, administracją państwową.
Goście już odwiedziły szereg lubelskich organizacji, przed nimi – wyjazd do Lwowa i zapoznanie się z doświadczeniem ukraińskich NGO.
AK