Głowa Kościoła Greckokatolickiego Światosław Szewczuk zawitał do Lublina

9 marca 2016 r., w drodze na X Zjazd Gnieźnieński, arcybiskup większy kijowsko-halicki, głowa Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego Światosław Szewczuk zawitał do Lublina, gdzie spotkał się z metropolitą przemysko-warszawskim abp. Eugeniuszem Popowiczem oraz metropolitą lubelskim abp. Stanisławem Budzikiem.

W programie wizyty znalazły odwiedziny w lubelskiej archikatedrze, gdzie hierarchowie przeszli przez Bramę Miłosierdzia, pomodlili się przed obrazem Matki Bożej Płaczącej, a następnie zwiedzili skarbiec oraz krypty, w których spoczywają lubelscy biskupi. Po opuszczeniu świątyni udali się na spotkanie u metropolity lubelskiego w domu arcybiskupim.

W czasie swojej wizyty w Lublinie patriarcha spotkał się również z wojewodą lubelskim Przemysławem Czarnkiem i prezydentem miasta Krzysztofem Żukiem, z którymi rozmawiał o budowie pomnika zamordowanego na Majdanku ks. Emiliana Kowcza, a także z rektorem KUL ks. prof. dr. hab. Antonim Dębińskim.

Wieczorem patriarcha Światosław wygłosił referat na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

YouTube Preview Image

IMG_7795IMG_7777IMG_7780IMG_7815