Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza przyczyniła się do wydania dwóch publikacji

l11  Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza przyczyniła się do wydania w 2016 r. dwóch publikacji. Pierwsza to „Łemkowyna” autorstwa prof. Janusza Gudowskiego, badacza Karpat, a druga to „Pasterstwo w Czarnohorze”, praca zbiorowa pod red. Janusza Gudowskiego. l12