Dni Dobrosąsiedztwa nagrodzone!

Projekt „Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa” został nagrodzony jako najlepszy projekt współpracy transgranicznej w kategorii „Społeczeństwo obywatelskie” w ramach Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, który odbył się w Lublinie w dniach 1-6 października 2013.

Na konkurs wpłynęło  44 projekty w 6 kategoriach: dobre rządzenie, edukacja, innowacje społeczne, kultura, społeczeństwo obywatelskie i  turystyka z 13 krajów: Polski, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Bułgarii, Gruzji, Armenii, Włoch, Estonii, Kirgistanu, Belgii, Rumunii, Węgier.

Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej jest organizowany przez Centrum Kompetencji Wschodnich,  think-tank powołany przez Prezydenta Miasta Lublin, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz dyrektora Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce.

Głównym celem tego wydarzenia jest inspirowanie współpracy ponad granicami, jak też wzajemne przekazywanie idei oraz doświadczeń pomiędzy Unią Europejską i krajami leżącymi za jej wschodnią granicą. Tegoroczny kongres, oprócz spotkań przedstawicieli i przedstawicielek samorządów lokalnych, władz centralnych, organizacji pozarządowych, instytucji społecznych, stanowił okazję do dialogu ze środowiskami kultury i edukacji dzięki specjalnemu programowi „Kultura dla Partnerstwa Wschodniego”. Kongresowym spotkaniom towarzyszyły prezentacje artystyczne oraz pokazy najlepszych praktyk kulturowych, ukazujące różnorodność współczesnych kultur krajów Partnerstwa Wschodniego.

W wydarzeniu wzięło udział ponad  1000 uczestników z 40 krajów Europy i świata.

Tutaj można zobaczyć materiał TVP Lublin  o konkursie http://www.tvp.pl/lublin/aktualnosci/kultura/transgraniczna-wspolpraca-trwa-kongres-inicjatyw-europy-wschodniej/12582932

AK