Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa 2014

zberezeZapraszamy do zapoznania się z programem V edycji Europejskich Dobrosąsiedztwa w Zbereżu-Adamczukach oraz do skorzystania z proponowanych atrakcji.

Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja współpracy transgranicznej samorządów i mieszkańców terenów
przygranicznych w budowaniu wzajemnego zaufania oraz promocja walorów przyrodniczo-turystycznych Polesia poprzez organizację aktywnych form wypoczynku.

Bogata oferta turystyczno-rekreacyjna: rajd rowerowy, spływy kajakowe, transgraniczny bieg, zawody spławikowe, turniej służb mundurowych w piłce nożnej, konferencja „Nasze Polesie, nasz Bug”, Nadbużański Festyn kulturalno-rekreacyjny, Poleskie Forum Gospodarcze, Jarmark Nadbużański, a także wiele niespodzianek czeka na Państwa.

Odprawa graniczna poza stałym przejściem granicznym Zbereże (PL) – Asdamczuki (UA) będzie czynna w godz.:
7 sierpnia (czwartek) – 9.00 – 20.00
8 sierpnia (piątek) – 8.00-20.00
9 sierpnia (sobota) – 8.00-22.00
10 sierpnia (niedziela) – 8.00-23.00
Do przekroczenie granicy wymagany jest ważny paszport, a dla obywateli Ukrainy także ważna wiza.

7 sierpnia 2014 r. (czwartek)
Zbereże–miejsce przejścia granicznego
godz. 9.00
–uroczyste otwarcie mostu i przejścia granicznego Włodawa
–Starostwo Powiatowe we Włodawie
godz. 10.30
–V Międzynarodowa Konferencja „Nasze Polesie, Nasz Bug” – podsumowanie współpracy transgranicznej na Polesiu oraz działań na rzecz utworzenia przejść granicznych w powiecie włodawskim.

8 sierpnia 2014 r. (piątek)
Wola Uhruska – tereny rekreacyjne „Pompka” nad starorzeczem Bugu
godz. 7.00 – Otwarte Spławikowe Zawody Wędkarskie – informacje i zapisy tel. 500 651 329, www.pzw.org.pl/wolauhruska
Wola Uhruska – kompleks boisk „Orlik 2012”
godz. 10.00 – V Transgraniczny Turniej Służb Mundurowych w piłce nożnej (służby graniczne PL, UA, BY).

Gajówka (UA) – Ośrodek Lisowaj Pisnia
godz. 10.00 (czasu lokalnego) – III Poleskie Forum Gospodarcze.

Zbereże
godz. 10.00 – Wyjazdowe seminarium historyczne „Śladami Bitwy pod Szackiem” – informacje i zapisy www.fism.pl

9 sierpnia 2014 r. (sobota)
Siedliszcze – most na Uherce
godz. 10.00 – start Spływu Kajakowego Bugiem na trasie Siedliszcze-Zbereże (ok. 28 km) – informacje i zapisy tel. 504 061 040, www.splywybugiem.szu.pl

Zbereże – miejsce przejścia granicznego
godz. 10.00 – start Spływu Kajakowego Bugiem na trasie Zbereże-Orchówek (ok. 30 km) – zapisy tel. 505 514 813, www.splywybugiem.eu

godz. 11.00 – start IV Transgraniczego Biegu Polesie na trasie Zbereże-Świtaź- Zbereże – informacje i zapisy www.biegpolesie.pl

godz. 11.00 – odprawa graniczna uczestników dwudniowego Transgranicznego Rajdu Rowerowego ”Po-lesie” Chełm/Włodawa – Zbereże – Adamczuki – Jez.Świtaź – Zbereże – Włodawa/Chełm (start rajdu z Chełma o godz. 8.00 i z Włodawy o godz. 9.00) – informacje i zapisy www.forum.rowerowychelm.pl

10 sierpnia 2014 r. (niedziela)

Zbereże – miejsce przejścia granicznego
godz. 9.00 – Rozpoczęcie Jarmarku Nadbużańskiego
godz. 12.30 – Spotkanie na moście przedstawicieli władz Powiatu Włodawskiego i Rejonu Szackiego oraz powitanie gości.
godz. 13.00 – Modlitwa ekumeniczna.
godz. 13.15 – Rozpoczęcie Nadbużańskiego Festynu kulturalno-rekreacyjnego
godz. 13.30 – Wystąpienia zaproszonych gości
godz. 14.00-21.00 – Występy artystyczne zespołów polskich i ukraińskich

Adamczuki (UA) – miejsce przejścia granicznego
godz. 14.00 (czasu polskiego) – Nadbużańskie Perespiwy – festyn kulturalno-rekreacyjny

Zbereże – miejsce przejścia granicznego
godz. 23.00 – Zamknięcie przejścia granicznego i zakończenie Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa 2014.

EDD 2014

Relacja z ubiegłorocznej edycji EDD Zbereże-Adamczuki zamieszczona jest na stronie
http://wolauhruska.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=266&Itemid=52