Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa – 2014 w Zbereżu/Adamczukach

Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa mają na celu przybliżyć sobie Polaków i Ukraińców. Intensyfikacja dialogu, współpraca wielopoziomowa i międzysektorowa, spotkania różnych grup społecznych, działania kulturalno-artystyczne – są to sposoby na odbudowanie nici autentycznego porozumienia, zaufania i przyjaźni, bardzo potrzebnych w dzisiejszych czasach. Dobrym przykładem współpracy turystyczno-rekreacyjnej są organizowane już po raz piąty Dni Dobrosąsiedztwa w Zbereżu (pow.Włodawski)/Adamczukach (r-n Szacki obwodu Wołyńskiego), które W tym roku odbywały się w dniach od 7 do 10 sierpnia.

Można było przekroczyć granice w tym miejscu pieszo czy rowerowo. Organizatorzy zapewnili wiele propozycji na aktywny odpoczynek – rajd rowerowy PO-LESIE, spływy kajakowe rzeką Bug, transgraniczny półmaraton POLESIE, zawody wędkarskie, a wszystko to w niezapomnianej scenerii Nadbużańskiego i Szackiego krajobrazu.

Podczas konferencji „Nasze Polesie. Nasz Bug” przeanalizowany został stan pracy nad utworzeniem nowego przejścia granicznego na tym terenie oraz wpływ projektów transgranicznych na rozwój powiatu. Po stronie ukraińskiej odbyło się również Poleskie Forum Gospodarcze. Kolejna formą zacieśniania relacji społeczności ukraińskiej i polskiej był Jarmark Nadbużański po obu stronach Bugu oraz występy artystyczne na ustawionej plenerowej scenie, gdzie rozbrzmiewała muzyka polska i ukraińska. Kolejna formą integracji środowiska twórców ludowych pogranicza był trwający w tym czasie plener plastyczny „Kresy 92″.