Dni Dobrosąsiedztwa

Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa to jedyne na wschodniej granicy UE przedsięwzięcie, realizowane na tak dużą skalę. Projekt jest wspólnym dziełem partnerów z Polski i Ukrainy. Służy pokonywaniu barier między społecznością polską i ukraińską, kulturą wschodnią i zachodnią, tradycją bizantyjską i łacińską oraz tworzy atmosferę braterstwa i współpracy. Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa, odbywające się cyklicznie na granicy polsko-ukraińskiej, przyczyniają się do dyskusji na temat dobrosąsiedzkich relacji i potrzeby zacieśnienia współpracy między krajami Unii Europejskiej

a Europą Środkowo-Wschodnią. Inicjatywa przekształca sposób życia społeczności po obydwu stronach wschodniej granicy Unii: od „odwróconych do siebie plecami” do wspólnego życia „twarzą w twarz”.

Kilkuletnie doświadczenie pokazuje, iż udział w projektach społeczności na co dzień oddzielonych od siebie granicą pomógł w lepszym poznaniu specyfiki kulturowej, społecznej, językowej i ekonomicznej sąsiadów, dzięki czemu zostało pogłębione wzajemne zaufanie będące warunkiem efektywnej współpracy ponad granicami.

Głęboka woda, najwyższa technologia i miękki dotyk na kolejnych Europejskich Dniach Dobrosąsiedztwa

www.news.webwweb.pl/2,59441,0,Gleboka,woda,najwyzsza,technologia,Europejskich,Dniach,Dobrosasiedztwa.html

Ukraińsko-polskie Dni Dobrosąsiedztwa z transmisją online

www.ekai.pl/diecezje/lubelska/x55972/ukrainsko-polskie-dni-dobrosasiedztwa-z-transmisja-online/

Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa: most, który łączy ludzi

www.kurierlubelski.pl/artykul/602057,europejskie-dni-dobrosasiedztwa-most-ktory-laczy-ludzi,id,t.html

Dni Dobrosąsiedztwa w Kryłowie: Zagrają Kombi i Horpyna

www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120619/ZAMOSC/120619436

Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa – Kryłów-Krecziv 2012

www.krylow.info/europejskie_dni_dobrosasiedztwa_2012.html

Lubelskie. Dni Dobrosąsiedztwa na polsko-ukraińskiej granicy

www.wyborcza.pl/1,91446,11977368,Lubelskie__Dni_Dobrosasiedztwa_na_polsko_ukrainskiej.html

Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa Granica 835 Kordon Kryłów – Krecziv 2012

www.lubiehrubie.pl/region/europejskie-dni-dobrosasiedztwa-granica-835-kordon-krylow-krecziv-2012

Mircze: „Kangury Kryłowskie” za pokonywanie barier

www.ias24.eu/aktualnosci,mircze-kangury-krylowskie-za-pokonywanie-barier-audio-,6733.html

Mircze: Czerwcowe atrakcje EDD

www.ias24.eu/aktualnosci,mircze-czerwcowe-atrakcje-edd-audio-,6707.htm

Spotkają się sąsiedzi w Kryłowie

www.kronikatygodnia.pl/tekst.php?abcd=38423&dz=3

Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa w Kryłowie: Kombi da koncert na granicy

www.mmzamosc.pl/artykul/europejskie-dni-dobrosasiedztwa-w-krylowie-kombi-da-koncert-na-granicy

Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa Kryłów 2012. Fot. Aneta Urbanowicz

www.tygodnikzamojski.pl/page/183/4/europejskie-dni-dobrosasiedztwa-krylow-2012-fot.html

Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa

www.strazgraniczna.pl/wps/portal/tresc?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/pl/serwis-sg/wydarzenia/z_zycia_sg/europejskie+dni+dobrosasiedztwa+2012

Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa: Most, który łączy ludzi (ZDJĘCIA)

www.gazetakrakowska.pl/tag/dni-dobrosasiedztwa-2012.html?cookie=1

Granica 835 Kordon Kryłów–Krecziv 2012: Bawili się po obu stronach

www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120625/ZAMOSC/120629657

Kryłów: Graniczne podsumowanie Dni Dobrosąsiedztw

www.moje.radio.lublin.pl/krylow-graniczne-podsumowanie-dni-dobrosasiedztwa.html

UKRAIŃSKO-POLSKIE DNI DOBROSĄSIEDZTWA Z TRANSMISJĄ ONLINE

www.cerkiew.net.pl/Wiadomosci/wiadomoscjedna.php?polaczenie=wiad_1340521799&cerkiew=cerkiew

Spotkają się sąsiedzi w Kryłowie

www.roztocze.net/newsroom.php/32284_Spotkaj%C4%85_si%C4%99_s%C4%85siedzi_w_Kry%C5%82owie_.html

Głęboka woda, najwyższa technologia i miękki dotyk na kolejnych Europejskich Dniach Dobrosąsiedztwa

www.otwarty.pl/tekst/59441/gleboka-woda-najwyzsza-technologia-i-miekki-dotyk-na-kolejnych-europejskich-dniach-dobrosasiedztwa.html

Kryłów i Krecziv – Dni Dobrosąsiedztwa za nami

www.krz.pl/wiad,4214