Diakon

  DIAKON

W Parafii Greckokatolickiej p.w. Narodzenia NMP w Lublinie pełni posługę  ks. diakon Piotr Siwicki.

Piotr Siwicki urodził się 6 października 1973 r. w Lublinie. Tam też ukończył edukację w zakresie szkoły podstawowej (uczęszczał do SP nr 35 im. Emilii Plater) i  średniej, uzyskując w roku 1992 świadectwo dojrzałości summa cum laude w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica. W latach 1992-1997 studiował historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 1 października 1997 r. jest zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Historii Ustroju i Administracji Polski w Instytucie Historii na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL. Bieżące zainteresowania badawcze  – dzieje greckokatolickiej diecezji chełmskiej w I poł. XIX w. oraz greckokatolickiego duszpasterstwa wojskowego w armii II Rzeczypospolitej i Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie.

W życie parafii zaangażowany od początków jej odrodzenia w końcu lat 80-ych XX w. Od roku 1988 pełni posługę liturgiczną. 9 lipca 1993 w cerkwi parafialnej w Komańczy z rąk ówczesnego Biskupa Przemysko-Sanockiego JANA (Martyniaka) przyjął niższe święcenia ceroferariusza, lektora i kantora. Ten sam hierarcha – już jako Metropolita Przemysko-Warszawski – wyświęcił go 12 maja 2002 r. na subdiakona, zaś 30 listopada 2003 r. w Lublinie na diakona W sierpniu 1998 był jednym z delegatów Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej na II Sesję  tzw. Soboru Patriarszego (łac. conventus patriarchalis) Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego we Lwowie. Od 1 października 1997 r. studiuje teologię na KUL jako eksternista.

Żonaty. Żona Małgorzata jest filologiem klasycznym, pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Języka i Literatury Greckiej Późnego Antyku w Instytucie Filologii Klasycznej na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL. 16 października 2003 r. obroniła rozprawę doktorską na temat „Passivum w świetle starożytnej teorii diatezy”, napisana pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Remigiusza Popowskiego SDB. Córka Julia przyszła na świat 28 marca 2002 r. w Lublinie.

Adres korespondencyjny:

Ks. diakon Piotr Siwicki
skr. poczt. nr 10, Kolorowa 6/1A
20-034 Lublin
e-mail: ruthenus@kul.lublin.pl
tel. 81-44-54-330 (praca)
tel. kom. 692-111-671

Wybrane nowsze publikacje (2000 -) :

„Ukraiński Kościół Greckokatolicki na progu III Tysiąclecia – wybrane refleksje historyka”  tekst odczytu, wygłoszonego 4 maja 2000 r. w Przemyślu na konferencji Miejsce i rola Kościoła greckokatolickiego w Kościele powszechnym (historia – teologia – sztuka) w języku ukraińskim.

„Ukraiński Kościół Greckokatolicki w Polsce na progu III Tysiąclecia” – artykuł w języku ukraińskim, opublikowany w tygodniku „Nasze Słowo”. Zupełnie różny od tekstu poprzedniego.

„Ukraiński Kościół Greckokatolicki – Kościół ukraiński czy Kościół tylko dla Ukraińców  – reakcja na polemiki z artykułem poprzednim. Opublikowana również w tygodniku „Nasze Słowo”.

Anonimowemu oszczercy – po raz pierwszy i ostatni” – kolejna polemika opublikowana po ukraińsku w „Naszym Slowie”, zwiazana z dwoma poprzednimi tekstami.

„Błogosławiony Emilian Kowcz” – biogram przygotowany dla Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie w języku polskim.

„Ks. Emilian Kowcz (1884-1944) –  nasz chrześcijański bohater” – wersja pierwotna ukraińskojęzycznego artykułu, opublikowanego z nieznacznymi skrótami w tygodniku „Nasze Słowo”. Nie jest tożsamy z tekstem poprzednim.

„Odrodzenie świątyni” – artykuł w języku ukraińskim, opisujący historię cerkwi oraz okoliczności jej  translokacji z Tarnoszyna do Lublina.

„Grekokatolicy a prawosławni: perspektywy dialogu ekumenicznego” – test odczytu w języku polskim, wygłoszonego 10 listopada 2000 r. na Uniwersytecie Warszawskim.

„Ukraińscy grekokatolicy wobec wizyty Jana Pawła II” – artykuł w języku polskim, opublikowany po nieistotnych zmianach redakcyjnych (zmiana tytułu na „Papież jedzie do grekokatolików”, wprowadzenie odredakcyjnych śródtytułów) przez tygodnik „Najwyższy CZAS!”.

„Świętokradzkie chamstwo, a nie jednoczenie z narodem!” – polemika opublikowana po ukraińsku w „Naszym Słowie”.

„Skazani na niechęć?” – pierwotny tekst artykułu opublikowanego w numerze 1/2002 „Naszego Słowa”.

„Święty Jozafat” – życiorys Świętego po polsku.

„Ukraiński Kościół Greckokatolicki w Polsce a zagadnienia ekumeniczne” – referat w języku ukraińskim, wygłoszony przez lektora Piotra Siwickiego na III sesji wspólnego Zgromadzenia obu eparchii UKGK w Polsce – Przemyśl, 15 marca 2002 r.

„Zgromadzenie odbyło sie – co dalej?” – artykuł w języku ukraińskim, zawierający refleksje na temat  wspólnego Zgromadzenia obu eparchii UKGK w Polsce (Przemyśl, 14-16 marca 2002 r.), opublikowany w tygodniku Nasze Słowo.

„Projekt ustawy partykularnej dotyczącej statusu diakonów i minorzystów w Archieparchii Przemysko-Warszawskiej”

Wspomnienia pośmiertne o ks. Janie Nehrebeckim (1853-1927), długoletnim proboszczu parafii greckokatolickiej w Zalesiu pod Rzeszowem. Przekład z ukraińskiego – subdiakon Piotr Siwicki

„Kazanie o bł. Emilianie Kowczu, kapłanie i męczenniku (1884-1944), wygłoszone 15 lutego 2004 r. w rzymskokatolickim kościele parafialnym pw. Świętej Rodziny w Lublinie”