Cudowna Ikona Matki Boskiej Korczmińskiej

Z Korczmina pochodzi cudowna ikona Matki Boskiej, którą umieszczono tu około połowy XVII w. Istniała specjalna księga, w której zapisywano cudowne przypadki, głównie uzdrowienia, dokonane za wstawiennictwem Matki Boskiej Korczmińskiej. Niestety księga ta zaginęła. Cudowną ikonę w połowie lat 50 przeniesiono do kościoła w Machnówku. W połowie XIX w. na płd. od wsi pasący bydło chłopiec ujrzał zjawę, opowiedział o tym duchownemu korczmińskiemu, który uznał, że było to objawienie Matki Boskiej. Na miejscu objawienia w 1862 r., ze składek gromadzkich wybudowana została kaplica pw. Zaśnięcia NMP.

Ustalono odpust na 28 sierpnia i mieszkańcy Korczmina jak i innych miejscowości i wsi peregrynowali do tego miejsca. Woda ze studzienki znajdującej się na miejscu miała właściwości lecznicze. Ufundowano także figurę Matki Boskiej. Pielgrzymowano do tego miejsca aż do 1951 r., kiedy ustalono nowy przebieg granicy polsko-radzieckiej i miejsce to znalazło się prawie na samej granicy. po stronie radzieckiej. Władze radzieckie surowo zakazały zbliżania się do tego miejsca. Dopiero ok. 1985 r. pozwolono mieszkańcom niedalekiej Stajiwki na odwiedzanie tego miejsca. Od lat 90. zaczęto porządkować teren, postawiono figurę Matki Boskiej (głowę odnaleziono w studni, a korpus w rowie), wystawiono drewnianą kaplicę przeniesioną ze Stajiwki. Pod koniec lat 90. usypano niewielki kurhan, a na nim 2 obeliski upamiętniające mieszkańców walczących o wolność Ukrainy.

W 1990 r. ikona została przeniesiona do Krakowa, tu poddano ją zabiegom konserwatorskim(konserwację wykonała Jadwiga Styrna-Nawrocka). Po zakończeniu konserwacji obraz eksponowano w Fundacji św. Włodzimierza w Krakowie. Od 26.10.1998 roku cudowna ikona Matki Boskiej Korczmińskiej znajduje się i jest czczona w cerkwi pw. Narodzenia NMP w Lublinie, zaś w korczmińskiej cerkwi znajduje się jej kopia wykonana w 2004 r. we Lwowie(kopię wykonali Anatolij i Wiktor Melnyk). W roku 2006 ikona została poddana po raz kolejny zabiegom konserwatorskim w Lublinie(konserwację wykonali Iryna Slusarenko i Ryszard Orysiak). Wykonano również ołtarzyk w którym została umieszczona ikona.

Krótki opis inwentaryzacyjny ikony:

Ikona Matka Boska Korczmińska (Hodegetria)
Obraz bez kowczega. Wymiary: 114 x 74 cm
W świetle 100x 65 cm
Podobrazie drewniane, prostokątne, grubości 2,5 cm. Złożone z dwóch lipowych desek o wymiarach 17 i 58 cm sklejonych na styk, wzmocnione dwoma spongami wpuszczanymi jednostronnie.
Zaprawa koloru białego, wypełniacz – kreda bez domieszek, nałożona równomiernie cienką warstwą.

Warstwa malarska. Paleta malarska skromna, występują następujące barwniki: smalta, cynober, czerwień żelazowa, czerwień organiczna, biel ołowiowa.

Spoiwem jest klej glutynowy.

Werniks białkowy.

Złocenie złotem płatkowym na czerwonym pulmencie.

Na aureolach i przy wykończeniach sukni i tuniki – srebro laserowane na złoto.