Chcesz pomóc osobom poszkodowanym w Ukrainie?

Chcesz pomóc osobom poszkodowanym na Ukrainie?

Dobrowolne datki można wpłacać na konto pn. „Pomoc Ukrainie”

Pekao S.A. o/Lublin nr 88 1240 5497 1111 0010 5609 5550

Posiadacz rachunku: Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza

Al.Warszawska 71, Lublin 20-803

Zebrane pieniądze przekażemy na pomoc poszkodowanym, rannym mieszkańcom Ukrainy podczas wydarzeń w Kijowie i innych miastach Ukrainy, związanych z prodemokratycznymi manifestacjami (tzw. EuroMajdan) – w tym pokryjemy koszty leków, środków opatrunkowych, kosztów leczenia, żywności do szpitali.

Nr pozwolenia na prowadzenie zbiórki publicznej: 42/2014

Przez ostatnie dwa tygodnie wiele miast w Polsce prowadziło zbiórki odzieży i leków na rzecz ludzi walczących o wolność na kijowskim Majdanie. Po kryzysie 22.01 pierwsze potrzeby w zakresie leków i odzieży zostały zaspokojone. Jednak sytuacja na Ukrainie ciągle jest bardzo niespokojna, potrzeby ludzi na Majdanie zmieniają się z dnia na dzień, z godziny na godzinę. W związku z tym, i z coraz większymi problemami z przekazywaniem darów na Ukrainę apelujemy do organizacji, inicjatyw i ludzi dobrych woli o wspieranie pieniężnych zbiórek publicznych. Udzielanie wsparcia w takiej formie pozwala na nieporównywalnie szybsze i bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby Majdanu i udzielanie pomocy.

Bezpośrednie wpłaty na konto Majdanu można dokonywać poprzez bezpieczny system PayPal.

Szczegóły na stronie http://helpeuromaidan.info/donate (w języku angielskim)

Opłata za przelew międzynarodowy w systemie PayPal wynosi od 1,5 do 4,4%+stała opłata (szczegóły na stronie www.paypal.com)

Inne sposoby przekazywania pomocy potrzebującym opisane są tutaj:

http://helpeuromaidan.info/
http://www.maidanhelp.org/