Parafia Greckokatolicka w Lublinie

Duchowość greckokatolicka

Duchowość greckokatolicka

Duchowość unicka, nie jest pojęciem jednoznacznym. We współczesnym obiegu, pojęcie unii religijnej, narodowej i kulturowej ma konotację raczej pozytywną. Jest synonimem zbliżenia i otwartości na inność, traktowaną jako szansa wzbogacenia własnych doświadczeń. Człowiek dążący do zawarcia unii czyli porozumienia to ktoś wewnętrznie bogaty, znający przynajmniej dwa światy, dwie kultury, dwie tradycje, dwa języki, i zarazem stykający się z ludźmi o różnych zwyczajach, obyczajowości, zmuszony poprzez codzienne kontakty do akceptacji odmienności,

Więcej…

Wschodniochrześcijańska architektura sakralna

Wschodniochrześcijańska architektura sakralna

Wschodniochrześcijańska architektura sakralna

Kościoły wschodniochrześcijańskie budowano od samych początków na planie krzyża równoramiennego, dzięki czemu wnętrze posiadało charakter statyczny, scentrowany pod kopułą, która osłaniała modlących się. W koncepcjach architektonicznych główny akcent stawiano na stworzenie klimatu spokoju i kontemplacji, umożliwienie zwrócenia się do wnętrza i doświadczeniu obecności Boga.

Więcej…

Cudowna Ikona Matki Boskiej Korczmińskiej

Cudowna Ikona Matki Boskiej Korczmińskiej

Z Korczmina pochodzi cudowna ikona Matki Boskiej, którą umieszczono tu około połowy XVII w. Istniała specjalna księga, w której zapisywano cudowne przypadki, głównie uzdrowienia, dokonane za wstawiennictwem Matki Boskiej Korczmińskiej. Niestety księga ta zaginęła. Cudowną ikonę w połowie lat 50 przeniesiono do kościoła w Machnówku. W połowie XIX w. na płd. od wsi pasący bydło chłopiec ujrzał zjawę, opowiedział o tym duchownemu korczmińskiemu, który uznał, że było to objawienie Matki Boskiej. Na miejscu objawienia w 1862 r., ze składek gromadzkich wybudowana została kaplica pw. Zaśnięcia NMP.

Więcej…

Życie błog. ks.Emiliana Kowcza

kovch-good

Posługiwał upokorzonym i bezbronnym, nie patrząc na ich przynależność narodową bądź religijną. Świadek wiary XX wieku, spalony w komorze krematoryjnej na Majdanku. Był ojcem duchownym dla współwięźniów w ekstremalnych obozowych warunkach. Umacniał poniżonych. Pomagał im przekroczyć próg śmierci z podniesioną głową. W 2001 roku został ogłoszony błogosławionym przez Jana Pawła II. Więcej…

Aktualność przesłania ks.Kowcza dla współczesnych

Aktualność przesłania ks.Kowcza dla współczesnych

Aktualność przesłania ks.Kowcza dla współczesnychWięcej...

Wielkopostna Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

Wielkopostna Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

Wielkopostna Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów.

W okresie Wielkiego Postu, obrzędowość liturgiczna zmienia swój charakter. Wszystkie dni oprócz soboty i niedzieli stają się aliturgiczne (nie odprawia się pełnej Mszy świętej). Gdyż w teologii wschodniej Eucharystia to celebracja zmartwychwstania połączona z radością, blaskiem światła, a to nie współgra ze smutkiem, łzami żalu, pokutą. Sobota to święto, ustanowione Bożym zamysłem. Niedziela – to chrześcijańskie święto. Więcej…

Grekokatolickie duszpasterstwo akademickie w Lublinie

Grekokatolickie duszpasterstwo akademickie w Lublinie

Greckokatolickie duszpasterstwo akademickie w Lublinie

W lubelskim środowisku akademickim jest wielu grekokatolickich studentów. Duszpasterstwo akademickie, poza oczywistym dążeniem do umocnienia wiary wśród młodych ludzi, również konsoliduje to środowisko. Organizowane są wspólne spotkania, imprezy, noworoczne wyjazdy na Taize do różnych miast europejskich. Celem, jaki stawia sobie duszpasterstwo akademickie, jest przede wszystkim dawanie wparcia we wspólnocie, pomoc w rozwiązywaniu problemów adaptacyjnych. Więcej…

Odbywa się proces zbliżenia, a nie izolowania

Odbywa się proces zbliżenia, a nie izolowania

Odbywa się proces zbliżenia, a nie izolowaniaWięcej...

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA CERKIEWNEGO

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA CERKIEWNEGO

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA CERKIEWNEGO na dyecezyą Chełmską obrz. Grecko-katol.

W 2006 roku został wydany „PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA CERKIEWNEGO na dyecezyą Chełmską obrz. Grecko-katol.”. Jest to reprint wydania oryginalnego z 1815 roku.

Posłowiem opatrzył diakon Piotr Siwicki.

Lublin 2006.

Więcej…

Rozkład nabożeństw

Rozkład nabożeństw

Rozkład nabożeństw

Liturgia w Niedziele – 10:00
Uroczystości i święta wypadające w tygodniu – 18:00

W dni powszednie:

Środa, Liturgia – 18.00

Sobota, Nieszpory – 18.00

Spowiedź:

Więcej…