Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa

Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa 2015. Program

europejskie_dni_dobrosasiedztwa

W tym roku zapraszamy na Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa w następujących terminach: 6-9 sierpnia – Zbereże (PL) – Adamczuki (UA) 23...Więcej...

Transgraniczne spotkania polsko-ukraińskie w Korczminie

DSC_0196

28 sierpnia wydarzenia Dni rozgrywały się w Korczminie w powiecie tomaszowskim i sąsiadującej z nim Stajiwce po drugiej stronie granicy. Złożyły się na nie m.in. procesja z ikoną transgranicznej Matki Bożej sprzed zabytkowej cerkwi w Korczminie, ekumeniczna modlitwa w intencji pojednania i pokoju, spotkanie na granicy przedstawicieli władz, jarmark twórczości regionalnej pogranicza. Impreza ta odbywa się w tym miejscu tradycyjnie w święto Wniebowzięcia NMP według kalendarza juliańskiego.

Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa to jedyne na wschodniej granicy przedsięwzięcie realizowane na tak dużą skalę. Do tej pory odbyło się dziesięć edycji przy znakach granicznych: 701 (Korczmin/Stajiwka), 803 (Dołhobyczów/Uhrynów), 835 (Kryłów/Krecziw), 1055 (Zbereże/Adamczuki), gdzie na co dzień nie ma czynnego przejścia. Więcej…

Korczmin zaprasza

Korczmin zaprasza

Serdecznie zapraszamy  do udziału w jedenastych  Europejskich Dniach Dobrosąsiedztwa-2014 28 sierpnia 2014 r. – Korczmin/Stajiwka Transgraniczne...Więcej...

Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa Granica 835 – 2014

PMF_8678

Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa Granica 835 Kordon, w Kryłowie – Kreczowie odbyły się pod hasłem „Gramy dla Ukrainy”.

Po spotkaniu się przedstawicieli polskich i ukraińskich władz samorządowych na moście, delegacje przemieściły się do Kryłowa, gdzie wręczone zostały Kangury Kryłowskie, przyznawane przez Kapitułę za wspieranie zarówno organizacji EDD, jak też przełamywanie barier oraz rozwijanie współpracy między obydwoma narodami.

W programie festiwalu można było obejrzeć pokazy sztuk walki Bractwa Rycerskiego, obozowisko Gotów z Masłomęcza, którzy promowali dawne rzemiosło, obrzędy i jadło gockie, a najmłodsi korzystać mogli z bloku zabaw oraz uczestniczyć w licznych konkursach. Odbyły się również zawody wioślarskie. Więcej…

Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa – 2014 w Zbereżu/Adamczukach

PMF_4295

Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa mają na celu przybliżyć sobie Polaków i Ukraińców. Intensyfikacja dialogu, współpraca wielopoziomowa i międzysektorowa, spotkania różnych grup społecznych, działania kulturalno-artystyczne – są to sposoby na odbudowanie nici autentycznego porozumienia, zaufania i przyjaźni, bardzo potrzebnych w dzisiejszych czasach. Dobrym przykładem współpracy turystyczno-rekreacyjnej są organizowane już po raz piąty Dni Dobrosąsiedztwa w Zbereżu (pow.Włodawski)/Adamczukach (r-n Szacki obwodu Wołyńskiego), które W tym roku odbywały się w dniach od 7 do 10 sierpnia. Więcej…

Granice są ‚bliznami historii’

ryby

„Granice są ‚bliznami historii’. Współpraca transgraniczna pomaga w łagodzeniu niekorzystnych skutków istnienia owych granic”.

Idea budowania porozumienia ponad granicami wciąż jest bardzo aktualna mimo że proces ten trwa od lat. Nadal poszukujemy form współpracy, płaszczyzn do dialogu, punktów styczności, które pozwolą rozdzielone, a czasami nawet skonfliktowane społeczeństwa, zaprzyjaźnić ze sobą. Wydaje się, że dzisiejsza Europa, mimo swoich wewnętrznych sprzeczności, ma jednak ważny wspólny mianownik – dążenie do pokojowego współistnienia. Więc, by realizować ten jakże ważny dziś cel warto zainwestować we współpracę transgraniczną.

Więcej…

Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa 2014

zbereze

Zapraszamy do zapoznania się z programem V edycji Europejskich Dobrosąsiedztwa w Zbereżu-Adamczukach oraz do skorzystania z proponowanych atrakcji.

Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja współpracy transgranicznej samorządów i mieszkańców terenów
przygranicznych w budowaniu wzajemnego zaufania oraz promocja walorów przyrodniczo-turystycznych Polesia poprzez organizację aktywnych form wypoczynku.

Więcej…

Dni Dobrosąsiedztwa nagrodzone!

Dni Dobrosąsiedztwa nagrodzone!

Projekt „Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa” został nagrodzony jako najlepszy projekt współpracy transgranicznej w kategorii „Społeczeństwo obywatelskie” w ramach Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, który odbył się w Lublinie w dniach 1-6 października 2013.

Na konkurs wpłynęło  44 projekty w 6 kategoriach: dobre rządzenie, edukacja, innowacje społeczne, kultura, społeczeństwo obywatelskie i  turystyka z 13 krajów: Polski, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Bułgarii, Gruzji, Armenii, Włoch, Estonii, Kirgistanu, Belgii, Rumunii, Węgier. Więcej…

Dni Dobrosąsiedztwa na Podkarpaciu

dsc_0027

7-8 września 2013

Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa odbywają się na przejściu granicznym Malhowice-Niżankowice od 2011 roku i są wspólnym dziełem partnerów z Polski i Ukrainy. To wielkie przedsięwzięcie jednoczy lokalną społeczność po dwóch stronach granicy Państwa. Więcej…

Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa po raz dziesiąty odbyły się w Korczminie

Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa po raz dziesiąty odbyły się w Korczminie

28 sierpnia  w Korczminie (Polska) i Staiwce (Ukraina) odbyły się Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa. Na kilka godzin granica polsko-ukraińska przestała istnieć. To wydarzenie na polsko-ukraińskim pograniczu odbyło się już po raz dziesiąty. Więcej…