Cmentarz

Cmentarz w Korczminie

Cmentarz w Korczminie

 

Cmentarz greckokatolicki w Korczminie, gm. Ulhówek, pow. Tomaszowski

Historia

Cmentarz grzebalny w Korczminie usytuowany jest w północnej części miejscowości, poza zabudowaniami, po wschodniej stronie lokalnej drogi prowadzącej Machnówka.

Więcej…

Czy warto ratować cmentarze?

Czy warto ratować cmentarze?

Czy trzeba przywrócić cmentarzu?Więcej...