Błogosławionej Paschy Chrystusowej!

    Niech Zmartwychwstanie Chrystusowe, przyniesie Wam, niezachwianą nadzieję w to, iż przyszłość przyniesie ze sobą wiele dobrego; silną wiarę, iż Bóg nigdy nie opuszcza; bezwarunkową miłość, którą można przekazywać tym, którzy są obok.

Błogosławionej Paschy Chrystusowej!