Akademia Wolontariatu ed.1

Wypróbować na sobie rolę oratora, samodzielnie zorganizować wieczór poezji ukraińskiej czy też stworzyć i zrealizować własny projekt społeczny – właśnie takie możliwości zaoferowała studentom Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza w ramach projektu „Akademia Wolontariatu”.

Główną ideą „Akademii” było stworzenie platformy, gdzie młodzie ludzi mogliby uczyć się i wymieniać się informacją, którą uważają za ciekawą i pomocną. W ciągu dziewięciu miesięcy co tydzień odbywały się spotkania, podczas których uczestnicy i zaproszeni specjaliści dzielili się własnym doświadczeniem oraz prowadzili lekcje. Tematyka tych spotkań była rozmaita – od koncepcji wolontariatu i project-management’u do współpracy z media i urzędem. Uczestnicy dowiedzieli się więcej o automotywacji, efektywnym zapamiętywaniu i komunikacji niewerbalnej, a także otrzymali możliwość praktyki występów publicznych, prowadząc własne prezentacje.

„Akademię” wyróżnia nieoficjalny format oraz osobiste zainteresowanie każdego. Wszystkie lekcje bazowały się na własnym doświadczeniu zaproszonych specjalistów, a tematy prezentacji uczestnicy wybierali samodzielnie, w zależności od osobistych upodobań. Wszystko to przyczyniło do przekształcenia projektu edukacyjnego w ożywione debaty, rozmowy towarzyskie oraz gadki z filiżanką herbaty, które dostarczały mnóstwo przyjemnych i wesołych chwil.

Również dodatkowym atutem projektu było zachęcenie uczestników do realizacji własnych inicjatyw oraz zaangażowanie ich do współpracy i pomocy w codziennej działalności fundacji. Pomagało to skutecznie przyswajać otrzymaną wiedzę oraz dało możliwość natychmiast zastosować ją w praktyce. W ciągu „Akademii Wolontariatu” uczestnicy samodzielnie przygotowali i przeprowadzili literacko-muzyczny wieczór ukraińskiej poezji oraz pomagali w napisaniu wniosków do programu Erasmus+ i Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

Dla każdego z uczestników „Akademia Wolontariatu” była doskonałą okazją przynieść coś nowe do własnego rozwoju, zdobyć doświadczenie, które później uda się zastosować w życiu zawodowym i codziennym, uzyskać wiele pozytywnych emocji oraz zapoznać się z nowymi cudownymi ludźmi.

Anna Biloboka